2 geworden! Een terugblik en dan verder versnellen.

Begin deze maand vierde Visual Strategy haar tweede verjaardag!

Allereerst veel dank aan alle klanten die het mogelijk gemaakt hebben dat Visual Strategy al zover gekomen is. Daarnaast is dat een mooi moment om te kijken waarmee die klanten in de afgelopen twee jaar echt geholpen zijn. Wat is nou de grootste toegevoegde waarde van Visual Strategy geweest? Een analyse van de eigen product-en klantenportfolio laat zien dat in 70% van de business het Visual stuk doorslaggevend is.( Gelukkig maar, zou je zeggen met zo’n naam.) Voor diegene die zich afvraagt wat de overige 30% was: interim management op commercieel gebied.  Daarin was de management-, business- en motivatie/ inspiratie expertise bepalend.

Waarom hebben onze klanten visuals nodig?

Vooraf een korte toelichting op de situatie bij onze klanten voordat we aan de slag gingen.

  • Soms was er al een strategie en of een visie, maar bleef die “in de boardroom hangen”.
  • In andere gevallen was er niet meer dan een sense of urgency dat er iets moest veranderen.Vanzelfsprekend volgde dan een wat langer traject om eerst de kern te vinden, opties te generen, te kiezen, enz.
  • Vaak ook is er een complex verandertraject, met een lange historie, dat inzichtelijk gemaakt moet worden om de als organisatie de volgende stappen te kunnen zetten.
  • Tot slot: we hebben met groot plezier en succes voor een aantal klanten een bedrijfsproces inzichtelijk gemaakt, verbeterd en ingevoerd.

    Tegen deze achtergrond een eerste drie lessen uit de praktijk:

1 Visual Strategy versterkt de energie stromen.

Een visie of een strategie komen krachtig over als er een goed verhaal te vertellen is.

Een directeur, divisie manager of ondernemer zoekt naar een krachtige manier om zijn of haar visie of de bedrijfsstrategie over te brengen op de medewerkers, aandeelhouders of mogelijke investeerders. Samen met Visual Strategy wordt het verhaal helder gemaakt , verbeterd en uiteindelijk in beeld (tekening) samengevat. Vervolgens blijken er twee, elkaar versterkende, energie stromen te ontstaan;

Ten eerste neemt bij het management team waarmee het beeldverhaal gecreëerd wordt, het enthousiasme om het verhaal uit te gaan dragen enorm toe. Met een of twee gave platen voor de troepen staan is veel leuker dan weer een serie powerpoints voorbij laten komen. Dit enthousiasme van de verteller is cruciaal voor verder succes.

Ten tweede snapt het publiek heel snel wat de bedoeling is. Daardoor krijgen meer mensen sneller zin om hun bijdrage te leveren aan de realisatie. Al tijdens de presentatie is dit merkbaar voor de presentator. Die daar op haar/zijn beurt weer energie van krijgt.

Effect van dit alles: snellere en breder gedragen executie van de plannen à sneller een beter resultaat dan eerst voor mogelijk gehouden.

Conclusie volgens de klant: Visual Strategy helpt om ons verhaal effectief te vertellen!

2 Visuals helpen om nieuwe klanten te winnen!

Potentiële klanten hebben geen uren de tijd om een verkoop verhaal over een nieuw product of dienst aan te horen. Uw waardepropositie moet in korte tijd helder over komen. Visual Strategy heeft voor een aantal van haar klanten een nieuwe dienst helpen vormgeven en inzichtelijk gemaakt wat die dienst voor de eindklant gaat opleveren.

En ook hier een belangrijk neveneffect: de “verkoper” heeft veel plezier in naar de markt gaan met zijn nieuwe verhaal! Wat levert het uw bedrijf op als uw sales mensen met een big smile op pad gaan en met succes terugkomen?

 3  Visuals creëren Grote versnelling.

Een verhouding van 200 : 1 is meerdere keren gehaald!  Hoe kom ik daarbij?
De hoeveelheid input materiaal, gemeten in de dikte van het totale stapel documenten, in verhouding tot de uiteindelijke visuele representatie van het geheel.  Dat is de kracht die we ervaren hebben wanneer je van lineaire tekst en gesproken woord naar een slim samengesteld beeld gaat.

Zoals Winston Churchill eens zei: “I’m going to make a long speech because I’ve not had the time to prepare for a short one.”

Het kost tijd om een effectieve plaat te creëren.
Van een doorlooptijd van enkele weken tot een half jaar. Daarbij is het echter geen uitzondering dat het team daarvoor al enkele jaren tevergeefs bezig was om het eigen verhaal goed over de bühne te brengen. Van 150 weken naar 5 weken;  geen 200: 1, maar wel een enorme versnelling!


Increasing your options: The power of perspective

 

 

 

 


Stip op de horizon

Zet als bedrijf een goede stip op de horizon.

Het lijkt zo eenvoudig: we zetten een stip op de horizon zodat we als bedrijf helder hebben waar we naar toe willen.
Maar al te vaak zijn we zo lekker druk met de dagelijks top prioriteiten dat zelfs deze stip uit beeld geraakt is.

Het belang van een beeld van wat je als bedrijf wilt zijn behoeft geen nadere toelichting, mag ik hopen.
Maar nog steeds hoor ik management schamper opmerken dat dromen niet in business thuishoort.
En dat een visie onderbouwd wordt door het goede oude analyse werk dat nog altijd geassocieerd wordt met strategie.
Analyse blijft noodzakelijk, maar een gedeelde droom doet veel meer voor de motivatie en inspiratie. Waaruit bestaat de energie in uw bedrijf?

Een goede stip op de horizon is zo simpel nog niet,er komt heel wat bij kijken:

Voeg naast analyse nog meer elementen toe voor een krachtige stip op horizon.


Kip en Ei.

Kort kop, langer artikel over wat mij zoal bezig houdt.

Gaat aandacht voor een aantal medewerkers en managers een bedrijf op een hoger plan brengen? Recent kwam ik weer eens in aanraking met een paar echt grote Nederlandse bedrijven met een rijke historie. Bij beide staat persoonlijke energie en intrinsieke motivatie hoog op de agenda. Kennelijk heeft men een probleem dat met beter gemotiveerde mensen (deels) opgelost kan worden. De oplossing voor dit motivatie vraagstuk wordt gezocht in allerlei instrumenten: coaching, zelfinzicht, hervinden van eigen passie en manieren om een deel daarvan in de eigen baan kwijt te kunnen. Zeker goed voor de betrokken individuen, maar de organisatie moet ook wat doen om te voorkomen dat de zojuist door inzicht en passie opgewarmde medewerkers hun biezen pakken.

Volgens Dan Pink zijn er een aantal zaken die echt bijdragen aan de motivatie: authonomy, mastery & purpose. Vrij vertaald: de mogelijkheid om zelfsturend te zijn, om ergens steeds beter in te worden en zingeving; een zinvolle bijdrage aan een groter geheel. Voor organisaties is het van groot belang dat het traditionele winst (geld) doel verbonden blijft met dat grotere bijdrage doel.

Uit bovenstaande volgt dat visie en missie ook verder ontwikkeld moeten worden, wil de investering in de medewerkers voor de organisatie goed renderen. Als die visie al inspirerend en helder was, en de medewerkers kunnen hun ei kwijt in hun werk, dan hadden we het probleem van de afnemende motivatie niet gehad. Toch?

Hans Visser (www.unitedsense.nl) noemt dit verschijnsel mentaal verzuim. Wanneer 10% van de mensen hier last van heeft levert dat al een schadepost voor de BV NL op van 140 mrd. Euro! Daarmee vergeleken zijn de bezuinigingen op de tafel in het Catshuis kinderspel. En het wordt nog erger:  volgens ander onderzoek zijn er binnen grote organisaties zo’n 70% grijze muizen. Dat zijn mensen die op maandag denken: nog 5 dagen en dan is het weer weekend.
Volgens mij is daar het mentale verzuim al lang ingezet. De potentie voor verbetring is dus nog gigantisch.

Maar er is natuurlijk hoop: Een aansprekend verhaal, waaraan men wil bijdragen, en toegang tot en omgang met informatie.  Vroeger moest je klimmen in de hiërarchie om toegang tot goede informatie te verkrijgen. Nu kan een stagiere al inzichten uit een company database of sociale netwerken halen waar de CEO geen idee van heeft. Dat betekent dat nieuwe ideeën minder bedreigend zijn voor positie van managers in de traditionele hiërarchie.  De initiator van een idee hoeft immers niet meer eerst de positie te veroveren om aan de informatie te komen. Hij of zij is vaak ook niet meer zo geïnteresseerd in die positie. Wel in bijdragen aan een groter geheel. Deze zaken dragen bij aan een beter innovatie klimaat, mits het management de benodigde ruimte creëert.

Bij een van de twee genoemde grote bedrijven vertelde men mij dat de medewerkers ook wat minder gemotiveerd waren omdat de financiële resultaten de laatste tijd tegen vallen.
Moet je die mensen dan gaan motiveren, of zet je de deur open en zwaai je ze uit?
Zien ze niet meer dat ze zelf invloed hebben op de resultaten van het bedrijf? Dan is de organisatie de menselijke maat verloren en kom je er niet met een handleiding presenteren en een zelfinzicht cursus.  Dan lijkt het handig om mensen weer zelfsturend te laten bijdragen aan een doel dat ze echt aanspreekt. Dan komen ze wel met ideeën en energie.

Even verder over het innovatieklimaat in NL. Gisteren zei premier Rutte trots dat we opgeklommen zijn tot de 7e plek in de ranglijst van innovatieve landen.
Dat is veel beter dan onderaan bungelen, maar geen reden tot zelfgenoegzaamheid.
Ten eerste wordt die lijst bepaald op basis van het aantal patenten. Patenten zijn beschermingsmiddelen.  Beschermen is vaak afschermen, en afschermen is afremmen. Intellectueel eigendom neemt echter af in belang. (daarmee zeg ik niet dat het onbelangrijk is).  Bovendien werden ze door grote organisaties vaak gebruikt om de eigen bestaande business te beschermen, en niet om te vernieuwen.
Eigenlijk zijn patenten een product van het denken in schaarste van kennis dat concurrentie voordeel oplevert. Het is natuurlijk de toepassing van kennis die waarde oplevert.
Het delen van kennis kan zinvolle toepassing versnellen.
Is het toeval dat het snelst groeiende technologie bedrijf in NL zich helemaal niet met patenten bezig houdt? “Door alles open te houden heb ik nu per maand duizenden ingenieurs die met ons meedenken om het product te verbeteren” zegt een van de oprichters van dat bedrijf. En dat gratis! Terwijl al die mensen ergens anders een betaalde baan hebben. De investeerders in dit Nederlandse bedrijf zijn Amerikaans. Een Nederlandse bank of investeerder vraagt bijna altijd meteen naar de patenten. Dat geeft te denken, niet waar.  Wil je bescherming of groei? Het gaat steeds slechter samen.

Bovendien is voor veel bedrijven de grootste markt nu in het oosten. Ik wens ze veel succes met de rechtszaak daar.

Ten tweede zijn veel multinationals officieel in NL gevestigd, terwijl hun activiteiten in de rest van de wereld plaatsvinden. Dat kan de telling behoorlijk vertekenen, want multinationals zijn grote patent registreerders.

De bijdrage van kleine partijen zoals startende bedrijven en zelfstandigen wordt in het huidige innovatie beleid nog steeds ondergewaardeerd. Ik zou graag zien dat die uitgenodigd worden om aan te schuiven bij de grote bedrijven en kennisinstituten.  Bij die laatste bestaat het gevaar dat ze zich gedragen als grote consultancy bedrijven in moeilijke tijden: zoveel mogelijk werk binnen de deur houden om de bankzitters weer aan het werk te hebben.

Daarmee hebben ze geen belang bij versnelling naar concrete resultaten. Kleine partijen kunnen flexibeler zijn in hun afreken model en daarmee wel helpen versnellen.

Hoe zouden we innovatie dan beter kunnen meten? Door bijvoorbeeld naast het aantal patenten ook naar de marktintroductie van toepassingen te kijken, of naar hoeveel van ons BNP van recente producten en diensten afkomstig is, of naar hoe gemotiveerd de mensen zijn …

Geheel in de spirit van dit artikel nodig ik jullie uit om daarover met suggesties te komen.
Shine a new light, start with a bright vision.


Wat als? Een Philips optie.

 

Op 21 januari opperde Mathijs Schiffers dat de in het nauw gedreven Nederlandse multinationals wel een snufje Steve Jobs kunnen gebruiken. In het geval van Philips komt daar bij dat een gebrek aan innovatie bijdraagt aan de verslechterde positie van het bedrijf. Typisch Nederlands is het dan om dit idee van Mathijs te negeren of de nadruk te leggen op de verschillen met Steve Jobs of je te richten op een ander punt uit zijn stuk, zoals de complexiteit van de organisatie.
De resultaten vragen om verandering. Elk bedrijf is perfect georganiseerd voor de resultaten die het nu behaald. Er moet dus wat veranderen in de organisatie, en dat vraagt om leiderschap.
Met de CEO voorop.
Wat als we nu eens iets doen wat tot de leukste eigenschappen van innovatieve mensen behoort:
doorbouwen op een idee. Ik zie Frans van Houten al staan op een podium. Hij is als een van de eerste CEO’s in Nederland gaan beseffen dat zijn voornaamste communicatie taak niet gericht is op aandeelhouders en analisten maar op ons, het grote publiek. De zaal zit vol journalisten, bloggers, twitteraars, en fans.
Hij houdt een enthousiast verhaal over een nieuw product dat onze levens gaat verbeteren. Super!
Hoe komt hij aan dat verhaal? Frans heeft nog iets nieuws gedaan. Hij is naar de techneuten en de commerciële mensen gegaan en heeft gezegd dat Philips voortaan elke zes maanden op het grote podium stapt om de wereld iets moois en goeds te laten zien. Hij zal zelf het voorbeeld geven, en vraagt de mensen daarom om hem namens Philips een top verhaal te laten houden. Wat dat gaat zijn is aan het team.
“als je een schip wil bouwen vertel je de mensen niet hoe ze een plank moeten zagen, maar creëer je een verlangen naar de zee”
Dit geeft intern een enorme energie boost. De productinnovatie wordt versneld.

Innovatie is een combinatie van technologie, gevoel voor de maatschappij en voorstellingsvermogen.
Dat laatste is iets waar CEO’s direct wat aan kunnen doen. Het zichzelf toestaan om weer te dromen is een essentiële stap. En als ze zelf niet willen dromen, voorstellen, moeten ze de moed hebben om de ruimte te geven aan anderen die dat wel kunnen.
Leiderschap, leiderschapstijl en innovatievermogen zijn verbonden. Innovatie is dus niet meer een agendapunt voor grijze heren, maar een zichtbare stijl. Tastbaar gedrag. Daar is moed voor nodig.
Zeker gezien het feit dat de meeste bazen van bedrijven naar boven gekomen zijn in systemen die niet het gewenste innovatie gedrag hadden.
Toen de broers Philips de techniek en de commercie van het bedrijf nog elke dag aan de keukentafel bij elkaar brachten en daar hun voorstellingsvermogen inbrachten was Philips een van de meest innovatieve bedrijven. De wereld is nu complexer, maar dit principe werkt nog steeds.
Technologie is ook nu niet het probleem bij Philips. Voorstellingsvermogen begint bij het jezelf toestaan om nieuwe beelden te creëren. Voor Philips bestaat dit beeld nu, want ik heb het kunnen schetsen.
Waarom zou dit beeld niet kunnen helpen om de zo vaak genoemde cultuuromslag te versnellen?
Cultuur gaat om gedrag. Maak het zichtbaar, tastbaar en ga het doen.
Naar mate de innovatieve cultuur zichtbaarder wordt, zowel intern als voor de buitenwereld, gaat deze cultuur zichzelf verder versterken. De daling van de beurswaarde stopt en de weg omhoog is weer gevonden. Te mooi om waar te zijn? De keuze is aan onszelf. Het begint met het delen van een krachtig beeld van hoe we het willen laten zijn.
Voor Apple heeft het gewerkt. Sinds deze week is dat weer de meest waardevolle onderneming, met een beurswaarde van $420 mrd.
Mathijs, bedankt voor de inspiratie. Frans heeft vast en zeker al een spijkerbroek.

“ en nog één extra ding…” de mensen in de zaal gaan op het puntje van hun stoel zitten.