Innovatie? Trossen los!

Staat innovatie serieus op de kaart bij het Nederlandse bedrijfsleven? Gezien het toegenomen aantal vacatures voor Director of Innovation of Chief Development Officer zou je denken van wel.
Ik lees ze dan ook met belangstelling, om mij vervolgens te verbazen en te ergeren.

NL innovatie denken

Wat is het geval? Bijna zonder uitzondering wordt stevige ervaring binnen de eigen branche geëist.
Dat is kennelijk veel belangrijker dan ervaring met het innovatieproces zelf.
De nieuwe directeur Development en Innovatie voor een bouwer van stalinrichtingen moet eigenlijk zelf melkveehouder geweest zijn. Etc.,etc. Waarom toch? Het bedrijf heeft hopelijk al kennis van de eigen branche in huis.

Is die branche zo ingewikkeld dat een goed opgeleid en slim mens er jaren verdwaasd in rondloopt als hij/zij hem niet kent? De complexiteit van de eigen branche wordt overschat en die van het innovatieproces onderschat. Maar erger nog; op termijn doet het bedrijf zichzelf ernstig tekort.

Iemand uit de eigen branche praat dan wel makkelijk “de taal”, maar denkt meestal ook volgens de regels van die branche. Weg kans op echte doorbraken. Daarvoor moeten de bestaande geschreven en ongeschreven regels uitgedaagd of genegeerd worden. Dat is veel gevraagd voor iemand die met diezelfde regels groot geworden is.

De kern van innovatie komt neer op het maken van nieuwe combinaties van bestaande elementen. Dat vereist minstens twee zaken: een breed arsenaal aan elementen en het vermogen om een probleem naar een hoger niveau te tillen.
Die twee kan je vergaren door ervaringen in meerdere takken van sport op te doen.
Daarom bestaan er ook nog steeds zeer succesvolle industrieel ontwerpbureaus en was een bedrijf als GE decennialang een van de meest winstgevende bedrijven op aarde. Daar werd talent aangenomen op de juiste attitude (boven kennis) en vervolgens de kans geboden om ervaring op verschillende posities en binnen verschillende industrieën op te doen. De kruisbestuiving die daaruit voortkwam blijkt uiterst productief.

Goede innovatiemensen zijn in staat een vraagstuk naar een hoger abstractieniveau te tillen.
Daar worden problemen generieker en is specifieke branchekennis minder relevant. Eenmaal uit de gebruikelijke context getild kan het probleem vanuit verschillende invalshoeken met frisse blik geanalyseerd worden. Hier ontstaan de creatieve concepten.

Met het eisen van te veel ervaring binnen de eigen branche wordt het innovatiepotentieel beperkt. De hardloopschoenen worden aan elkaar geknoopt vlak voor de start.

Hoe komt die beperkende eis dan toch steeds in die vacaturetekst terecht?

1/ De neiging om jezelf als uitgangspunt te nemen. Dan zoek je iemand die op jou lijkt. Die heeft kennis van de branche!
Allemaal heel menselijk, maar het gezamenlijke arsenaal wordt er niet sterker van.

2/ Onbekendheid met innovatie. Daardoor wordt het over een kam geschoren met andere functies binnen het bedrijf.

3/ Risicomijdend gedrag. Er is weinig ruimte voor fundamentele verandering. Men wil geen al te gekke dingen.
Dit resulteert in incrementele verbeteringen.

Een vierde reden zou kunnen zijn dat men helemaal geen fundamentele vernieuwing wil! In dat geval is het gewoon mijn probleem dat ik mij te veel voorstel bij het begrip innovatie en denk dat het Nederlandse bedrijfsleven het echt nodig heeft om te overleven.

Beste bestuurders, zoekt u iemand om innovatie vorm te geven? Kunt u bovengenoemde ballast overboord gooien? Mooi! Ga het gesprek aan met iemand met veelzijdige ervaring en vraag wat dat gebracht heeft. U zult aangenaam verrast zijn door de antwoorden. De competenties die nodig zijn voor innovatie zijn niet zo branche gebonden. Diversiteit maakt een ecosysteem sterker.

We zullen vaart moeten maken om de mooie bedrijven die we hebben te laten floreren. Wil je echt vooruit? Trossen los!
Zin om hierover het gesprek aan te gaan? Bel Peter, 06 50733919


Meer Dirk Kuijt in uw organisatie!

Waar was Dirk niet? Tijdens de wedstrijd tegen Mexico was Dirk geen keeper, maar verder was hij bijna overal. Verschillende rollen, meerdere taken op verschillende plaatsen, met tomeloze energie en niet aflatende inzet zich naadloos inpassend in een veranderende organisatie.

Wat zou het voor uw bedrijf betekenen als u dit type speler aan boord had?

Wat heeft Dirk nodig om zo te presteren? In ieder geval voldoende basis kennis en vaardigheden voor zijn vak. Dat geldt ook voor uw mensen. Vervolgens een sterke wil, een heldere en gemeenschappelijke visie, en het vertrouwen van zijn teamgenoten en de staf.
Een helder en concreet gemeenschappelijk doel helpt een sterk teamgevoel te creëren.

Die zaken zijn ook in uw organisatie te realiseren. Mensen met een sterke wil komt u vast al tegen..
In een aantal bedrijven die ik de laatste tijd zag is de bruisende energie verdwenen. En iedereen mist dat eigenlijk als je ze ernaar vraagt. De directeur zou het ook heel graag weer terug willen zien, maar weet niet precies hoe.

Wat is er gebeurd?

Vaak heel herkenbare zaken: de winstgevendheid staat onder druk na een periode waarin de organisatie gegroeid is. “Het moet efficiënter!”
De interne processen worden op orde gebracht.
Een tijd lang is veel energie naar binnen gericht en raakt men het zicht op de klant en de markt wat kwijt. Daarbij komt dat de klanttevredenheid en het contact met die klant voor de meeste medewerkers een veel grotere bron van voldoening is dat een efficiënter offerte en facturatieproces.
(het gedoe daarmee was slechts aanleiding tot frustratie)
Gevolg: de organisatie wordt sterk taakgericht; 9 to 5, eilandjes, minder teamgevoel, de energie, beleving en bezieling sijpelen weg.

Taakgericht
Als men na een tijdje weer eens rondkijkt is de wereld veranderd en is de koers zoek. Wat nu?

Allereerst is het nodig dat men zich bewust wordt van de situatie, en dat er iets aan gedaan moet worden. Dat is wel eens lastiger dan het lijkt, want men is toch lekker efficiënt met zijn taak bezig? Bovenstaand plaatje heeft al een paar keer geholpen.
Een heldere en motiverende koers uitzetten is de volgende stap. Een groot deel daarvan komt uit de mensen ,het team zelf. Louis van Gaal hoeft de spelers ook niet te vertellen dat ze wereldkampioen willen worden. Dat wilden ze al toen ze nog in de f-jes speelden. Wel kan hij ze helpen om dat te realiseren. Daar komt die heldere koers en het vertrouwen bouwen bij kijken. En:
Fijn voor de voetballers is dat het einddoel zo lekker zichtbaar en tastbaar is: de worldcup!

Zo kan ook de vorming en realisatie van uw visie versneld worden door die visie en de bijbehorende strategie zichtbaar te maken. Dan blijken er ineens ook in uw bedrijf een paar Dirk Kuijts rond te rennen.
Meer beeld hierbij gewenst? Neem gerust contact op met Visual Strategy.


And then it’s 2014!

Visual Strategy 2014 wish sketchMy best wishes to you for this new year! I tried my own strategy for 2013, and it worked very well for me. So well that there was no time to write a new blog post. It’s my new year’s resolution to do better this year.
Starting with a drawing that hopefully triggers people to think a little, and whis you a very healthy and inspiring new year in the process.

My thoughts while making this?

Some of the trees in fore ground represent things like our trust in bankers, trust in a big national bank that appeared to do better than the others thusfar…, our respect for big accountants, the pride of the Greeks, and many more that came down in 2013.
Some rightfully so, others not.
As you can see the big trees of the financial system were much too close together for their size. Something had to give.
The small young tree represents the breakthrough in the field of cancer: using the body’s own immune system to cure the disease.
Apparently our thinking had drifted so far from nature and the human scale that this is a breakthrough.
Let’s hope for much more of this type of good stuff in 2014! And that we can leave the remaining trees to grow further.

 


Strategy for 2013

GB Shaw inspiration

Inspiration is the root of innovation. Most people associate innovation with something new, and rightfully so. Fortunately the elements that make up a new solution don’t need to be all new themselves. The essence is a new combination of existing elements.

A fresh look at things, an open mind, interest to look around and try new combinations; that’s a great way to be inspired and create solutions. The building blocks can be found everywhere. Example?

Recently I rediscovered George Bernard Shaw (1854 – 1950). General consultant to mankind.
His perspective is still fresh and his views inspire me.
Let me share some that I think are very useful for the issues we face:

“We don’t stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing”.

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself”.

“Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything”.

“A man of great common sense and good taste – meaning thereby a man without originality or moral courage”.

“All great truths begin as blasphemies”.

“the reasonable man adapts himself to the world, the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself, therefore, all progress depends on the unreasonable man”.

“People who say it cannot be done should not interrupt those who are doing it”.

Hopefully they will also inspire you and many more people to create great solutions to the many issues we face in business, healthcare, the environment, and many more fields.

In my view it’s a great strategy for our part of the world, Europe, to focus on creativity and innovation. We have enough ingredients, let’s add some inspiration! Thanks, George.


Time to praise the generalist

World of specialists

Deep domain knowledge is often appreciated and experts are easily labelled. That makes us feel comfortable. But does it help us solve the complex issues we face today, never mind tomorrow?  It’s time to see the value that the generalist can bring; puttting the right elements together, combining the content of several boxes.

Thats why great orchestra’s have a conductor, and why creating an exciting future for you and your company can’t be done by number crunching and analysis only.

The warning lights are on for those willing to see. Look for the generalists in your organisation, or invite some if you can’t find them, and work together to find some blue sky. It might not be comfortable at first, but will turn out much better that you imagined.  Give it a try!


Wat als? Een Philips optie.

 

Op 21 januari opperde Mathijs Schiffers dat de in het nauw gedreven Nederlandse multinationals wel een snufje Steve Jobs kunnen gebruiken. In het geval van Philips komt daar bij dat een gebrek aan innovatie bijdraagt aan de verslechterde positie van het bedrijf. Typisch Nederlands is het dan om dit idee van Mathijs te negeren of de nadruk te leggen op de verschillen met Steve Jobs of je te richten op een ander punt uit zijn stuk, zoals de complexiteit van de organisatie.
De resultaten vragen om verandering. Elk bedrijf is perfect georganiseerd voor de resultaten die het nu behaald. Er moet dus wat veranderen in de organisatie, en dat vraagt om leiderschap.
Met de CEO voorop.
Wat als we nu eens iets doen wat tot de leukste eigenschappen van innovatieve mensen behoort:
doorbouwen op een idee. Ik zie Frans van Houten al staan op een podium. Hij is als een van de eerste CEO’s in Nederland gaan beseffen dat zijn voornaamste communicatie taak niet gericht is op aandeelhouders en analisten maar op ons, het grote publiek. De zaal zit vol journalisten, bloggers, twitteraars, en fans.
Hij houdt een enthousiast verhaal over een nieuw product dat onze levens gaat verbeteren. Super!
Hoe komt hij aan dat verhaal? Frans heeft nog iets nieuws gedaan. Hij is naar de techneuten en de commerciële mensen gegaan en heeft gezegd dat Philips voortaan elke zes maanden op het grote podium stapt om de wereld iets moois en goeds te laten zien. Hij zal zelf het voorbeeld geven, en vraagt de mensen daarom om hem namens Philips een top verhaal te laten houden. Wat dat gaat zijn is aan het team.
“als je een schip wil bouwen vertel je de mensen niet hoe ze een plank moeten zagen, maar creëer je een verlangen naar de zee”
Dit geeft intern een enorme energie boost. De productinnovatie wordt versneld.

Innovatie is een combinatie van technologie, gevoel voor de maatschappij en voorstellingsvermogen.
Dat laatste is iets waar CEO’s direct wat aan kunnen doen. Het zichzelf toestaan om weer te dromen is een essentiële stap. En als ze zelf niet willen dromen, voorstellen, moeten ze de moed hebben om de ruimte te geven aan anderen die dat wel kunnen.
Leiderschap, leiderschapstijl en innovatievermogen zijn verbonden. Innovatie is dus niet meer een agendapunt voor grijze heren, maar een zichtbare stijl. Tastbaar gedrag. Daar is moed voor nodig.
Zeker gezien het feit dat de meeste bazen van bedrijven naar boven gekomen zijn in systemen die niet het gewenste innovatie gedrag hadden.
Toen de broers Philips de techniek en de commercie van het bedrijf nog elke dag aan de keukentafel bij elkaar brachten en daar hun voorstellingsvermogen inbrachten was Philips een van de meest innovatieve bedrijven. De wereld is nu complexer, maar dit principe werkt nog steeds.
Technologie is ook nu niet het probleem bij Philips. Voorstellingsvermogen begint bij het jezelf toestaan om nieuwe beelden te creëren. Voor Philips bestaat dit beeld nu, want ik heb het kunnen schetsen.
Waarom zou dit beeld niet kunnen helpen om de zo vaak genoemde cultuuromslag te versnellen?
Cultuur gaat om gedrag. Maak het zichtbaar, tastbaar en ga het doen.
Naar mate de innovatieve cultuur zichtbaarder wordt, zowel intern als voor de buitenwereld, gaat deze cultuur zichzelf verder versterken. De daling van de beurswaarde stopt en de weg omhoog is weer gevonden. Te mooi om waar te zijn? De keuze is aan onszelf. Het begint met het delen van een krachtig beeld van hoe we het willen laten zijn.
Voor Apple heeft het gewerkt. Sinds deze week is dat weer de meest waardevolle onderneming, met een beurswaarde van $420 mrd.
Mathijs, bedankt voor de inspiratie. Frans heeft vast en zeker al een spijkerbroek.

“ en nog één extra ding…” de mensen in de zaal gaan op het puntje van hun stoel zitten.